Phim phát sóng lúc 21 giờ, thứ Hai đến thứ Sáu, bắt đầu từ ngày 26/6 trên kênh BTV1.