Phim phát sóng lúc 20 giờ hàng ngày, bắt đầu từ ngày 19/6 trên kênh BTV1.