Sáng 15/4, tại tỉnh BD, Phó Thủ tướng Chính Phủ Trần Hồng Hà đã tiếp và làm việc với Liên đoàn kinh tế công nghiệp Trung Quốc tới BD tham dự sự kiện Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Horasis Trung Quốc 2024.