Trong chuyến công tác tại Việt Nam, Phó Thủ tướng Singapore Heng Swee Keat và phái đoàn đã đến thăm Hệ sinh thái khởi nghiệp Block 71 Sài Gòn – đây là một Tiêu điểm về Đổi mới sáng tạo do Becamex IDC đầu tư phát triển mạnh mẽ tại Bình Dương.