Chương trình Phòng Cháy Chữa Cháy trên BTv ngày 1/5/2017 gồm các nội dung sau:

- Tin PCCC trong tỉnh.

- Phóng sự: Cảnh báo nguy cơ cháy tại các nhà nghỉ, khách sạn.

- An toàn phòng cháy chữa cháy trong kinh doanh gas.