Chương trình Phòng Cháy Chữa Cháy trên BTV ngày 6/3/2017 gồm các nội dung sau: 

 

- Công bố quyết định nghỉ chờ hưu đối với đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Sơn - Giám Đốc PCCC tỉnh Bình Dương.

- Hội Phụ nữ cảnh sát PCCC tỉnh họp mặt kỷ niệm 107 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3.

- Đảm bảo an toàn PCCC tại các cơ sở sử dụng cửa cuốn .

- Công tác phòng cháy chữa cháy tại Nhà sách Bình Minh.