Chương trình Phòng cháy Chữa cháy ngày 10/7/2017 gồm các nội dung sau:

- Tin tức

- Bến Cát nhân rộng mô hình an toàn phòng cháy chữa cháy

- Công tác PCCC tại siêu thị Aeon Mall Bình Dương