Chương trình PCCC ngày 11/12/2017 trên BTV gồm các nội dung sau: 

- Tin tức

- Phóng sự: Nguy cơ cháy nổ từ hoạt động hàn cắt kim loại

- Diễn tập chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phối hợp nhiều lực lượng tại công ty New ToYo Pulppy Việt Nam