Chương trình Phòng cháy chữa cháy ngày 13/11/2017 gồm các nội dung sau:

- Tin tức

- Bình Dương tăng cường kiểm tra các cơ sở đưa vào hoạt động trước năm 2001

- Công tác PCCC tại công ty TNHH Evertech Plastic Việt Nam