Chương trình PCCC trên BTV ngày 15/10/2018 gồm các nội dung sau:

- Bình Dương phát huy hiệu quả phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy 

- Công tác PCCC tại Khách sạn Becamex thành phố mới Bình Dương