Chương trình Phòng cháy chữa cháy ngày 17/04/2017 gồm các nội dung sau:

- Tin phòng cháy chữa cháy trong tuần.

- Ngăn ngừa sự cố cháy nổ tại các cơ sở sản xuất hóa chất.

- Diễn tập phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phối hợp nhiều lực lượng tại công ty TNHH Apparel Far Eastern VN.