Chương trình Phòng Cháy Chữa Cháy ngày 19/06/2017 gồm các nội dung sau:

- Tin tức

- Thuận An tăng cường phòng cháy chữa cháy trong hoạt động kinh doanh xăng dầu

- Công tác phòng cháy chữa cháy ở công ty cổ phần dược phẩm OPC