Chương trình Phòng Cháy Chữa Cháy trên BTV gồm các nội dung sau:

- Tin tức

- Tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ từ các cửa hàng kinh doanh gas trong khu dân cư

- Công tác phòng cháy chữa cháy tại một cơ sở nệm mút