Chương trình PCCC ngày 25/12/2017 gồm các nội dung sau:

- Tin tức

- Phóng sự Cảnh báo nguy cơ cháy tại các cơ sở sản xuất chế biến gỗ

- Hướng dẫn các biện pháp phòng chống cháy nỗ tại các khu nhà trọ