Chương trình Phòng cháy chữa cháy ngày 29/5/2017 gồm các nội dung sau: 

- Tin tức

- Phóng sự "Những bước trưởng thành của lực lượng cứu nạn, cứu hộ Bình Dương"

- Huấn luyện PCCC tại Công ty cổ phần cà phê Quang Minh