Chín tháng đầu năm 2017, tỉnh Bình Dương liên tục xảy ra  nhiều vụ cháy làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng và tài sản của người dân, nguyên nhân chủ yếu là do chập điện và ý thức chấp hành phòng chống cháy nổ của ngưởi dân chưa được nâng cao. Làm sao để ngăn ngừa tình trạng cháy lớn cũng là nội dung chính trong chương trình Phòng cháy chữa cháy trên BTV ngày 30/10/2017.