Chương trình Phòng cháy chữa cháy trên BTV ngày 5/9/2017 gồm các nội dung sau:

- Tin tức

- Phóng sự Đảm bảo phòng cháy chữa cháy tại các chung cư cao tầng

- Cuộc thi Tuyên truyền phòng cháy lần I/2017