Mời các bạn xem các chương trình Phòng cháy chữa cháy khác tại: http://btv.org.vn/tin-tuc/phong-chay-chua-chay

Chương trình PCCC ngày 16/8/2019 gồm các nội dung sau: 

- Bình Dương nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra hướng dẫn an toàn PCCC

- Công tác PCCC tại siêu thi MM Mega Market Bình Dương

 

*Các bạn có thể xem chương trình của Đài PTTH Bình Dương trên các địa chỉ:

- Website: www.btv.org.vnwww.btv.vnwww.btv.com.vn
- App: btvgo (trên cả 2 hệ điều hành: iOS , Android)
- Facebook: www.facebook.com/btvfanpage

- Youtube: www.youtube.com/btvgo

- Zalo: 0966.339.279 – Truyền hình BTV