Mời các bạn xem các chương trình PCCC khác tại: http://btv.org.vn/tin-tuc/phong-chay-chua-chay

Chương trình Phòng cháy chữa cháy ngày 2/8/2019 trên BTV gồm các nội dung sau:

- VSIP - Khu công nghiệp điển hình về an toàn PCCC

- Kỹ năng PCCC và thoát nạn - Vấn đề cần được quan tâm

 

 *Chương trình Phòng cháy chữa cháy được phát sóng trên:

- Kênh  BTV1 vào lúc 8h15 thứ hai hàng tuần

- App  BTVGo Đài PTTH Bình Dương

- Website:  http://btv.org.vn/