Chương trình Phòng cháy chữa cháy trên BTV ngày 21/05/2021 gồm các nội dung sau:

- Phát huy vai trò của lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở tại các khu công nghiệp

- Công tác bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy và an toàn dịch bệnh tại các điểm bầu cử

Mời các bạn xem các chương trình  Phòng cháy chữa cháy tại: http://btv.org.vn/tin-tuc/phong-chay-chua-chay

Các bạn có thể xem chương trình của Đài PTTH Bình Dương trên các địa chỉ:

Website: www.btv.org.vnwww.btv.vnwww.btv.com.vn

 App: btvgo (trên cả 2 hệ điều hành: iOS , Android)

 Facebook: www.facebook.com/btvtruyenhinhbinhduong

 Youtube: www.youtube.com/btvgo

Zalo: 0966.339.279 – TRUYỀN HÌNH BÌNH DƯƠNG