Chương trình Phòng cháy chữa cháy trên BTV ngày 24/04/2021 gồm các nội dung sau:

- Cảnh báo nguy cơ cháy tại các công trình nhà ống 

- Vì sự phát triển an toàn, bền vững cho khu công nghiệp

Mời các bạn xem các chương trình  Phòng cháy chữa cháy tại: http://btv.org.vn/tin-tuc/phong-chay-chua-chay

Các bạn có thể xem chương trình của Đài PTTH Bình Dương trên các địa chỉ:

Website: www.btv.org.vnwww.btv.vnwww.btv.com.vn

 App: btvgo (trên cả 2 hệ điều hành: iOS , Android)

 Facebook: www.facebook.com/btvtruyenhinhbinhduong

 Youtube: www.youtube.com/btvgo

Zalo: 0966.339.279 – TRUYỀN HÌNH BÌNH DƯƠNG