Chương trình Phòng cháy chữa cháy trên BTV ngày 26/02/2021 gồm các nội dung sau:

- Hiệu quả từ công tác tự kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy tại doanh nghiệp

- An toàn phòng cháy chữa cháy tại gia đình trong thời gian phòng chống dịch covid-19

Mời các bạn xem các chương trình  Phòng cháy chữa cháy tại: http://btv.org.vn/tin-tuc/phong-chay-chua-chay

Các bạn có thể xem chương trình của Đài PTTH Bình Dương trên các địa chỉ:

Website: www.btv.org.vn, www.btv.vn, www.btv.com.vn

App: btvgo (trên cả 2 hệ điều hành: iOS , Android)

Facebook: www.facebook.com/btvtruyenhinhbinhduong

Youtube: www.youtube.com/btvgo

Zalo: 0966.339.279 – TRUYỀN HÌNH BÌNH DƯƠNG