Chương trình PCCC trên BTV ngày 26/11/2018 gồm các nội dung sau:

- Công tác PCCC tại các nhà hàng tiệc cưới còn nhiều thiếu sót

- Tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ tại các công trình nhà ở kết hợp kinh doanh