Chương trình Phòng cháy chữa cháy ngày 9/05/2020 gồm các nội dung sau:

- Bình Dương tăng cường hướng dẫn kiểm tra an toàn PCCC đối với địa bàn, cơ sở

- An toàn PCCC tại một cơ sở cung ứng vật liệu nổ công nghiệp

Mời các bạn xem các chương trình  Phòng cháy chữa cháy tại: http://btv.org.vn/tin-tuc/phong-chay-chua-chay

Các bạn có thể xem chương trình của Đài PTTH Bình Dương trên các địa chỉ:
- Website: www.btv.org.vnwww.btv.vnwww.btv.com.vn
- App: btvgo (trên cả 2 hệ điều hành: iOS , Android)
- Facebook:  https://www.facebook.com/btvtruyenhinhbinhduong

- Youtube: www.youtube.com/btvgo

- Zalo: 0966.339.279 – TRUYỀN HÌNH BÌNH DƯƠNG