Điện có vai trò quan trọng trong cuộc sống. Tuy nhiên, dòng điện hiện tại chúng ta đang sử dụng cũng hết sức nguy hiểm nếu sử dụng không đúng cách, nhất là trong mùa mưa bão, cần hết sức lưu ý an toàn khi sử dụng điện.