Là nhân tố quan trọng góp phần vào thành tựu kinh tế – xã hội của tỉnh thời gian qua, lực lượng công nhân lao động ở Bình Dương đang không ngừng phát huy vai trò của mình, nỗ lực thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển ổ

Là nhân tố quan trọng góp phần vào thành tựu kinh tế – xã hội của tỉnh thời gian qua, lực lượng công nhân lao động ở Bình Dương đang không ngừng phát huy vai trò của mình, nỗ lực thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển ổn định.

 Xác định thi đua là động lực thúc đẩy doanh nghiệp phát triển, trong những năm qua, phong trào thi đua lao động giỏi lao động sáng tạo luôn được lãnh đạo, công đoàn công ty TNHH Phú Xuân ở thành phố Thủ Dầu Một phát động sâu rộng trong công nhân lao động, tạo hiệu ứng tích cực trong lao động sản xuất, khuyến khích, động viên người lao động phát huy năng lực, cống hiến hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh công ty đề ra.

Thực tế, phong trào thi đua lao động giỏi lao động sáng tạo luôn được duy trì ở các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Thông qua phong trào đã phát hiện và khai thác năng lực, các tiềm năng sáng tạo của công nhân lao động, áp dụng có hiệu quả các giải pháp tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển. Trong 5 năm qua, toàn tỉnh Bình Dương đã có trên 1.500 công trình sản phẩm, hơn 83.000 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, làm lợi cho doanh nghiệp hàng chục ngàn tỉ đồng. Trong đó, nhiều công trình sản phẩm được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng lao động sáng tạo và nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật được các cấp, ngành thuộc Trung ương và địa phương khen tặng. Việc phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật đã góp phần tăng thêm thu nhập cho người lao động, tạo điều kiện để phát huy khả năng và khẳng định mình trong lao động sản xuất.

 Trong xu thế hội nhập kinh tế hiện nay, để đảm bảo được chất lượng sản phẩm và cạnh tranh được trên thị trường, Các doanh nghiệp luôn quan tâm đầu tư trang thiết bị, dây chuyền sản xuất mới. Thế nhưng để đầu tư trang bị được một dây chuyền sản xuất, công nghệ hiện đại, thì không phải doanh nghiệp nào cũng có khả năng thực hiện, điều này rất khó khăn cho phần lớn các doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm số đông ở trong nước hiện nay. Do vậy, việc đẩy mạnh phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong lao động là rất hợp lý, vừa tiết kiệm được chi phí đầu tư kỹ thuật vừa tạo điều kiện để người lao động được sáng tạo, phát huy khả năng của mình, góp phần vào sự phát triển của doanh nghiệp nói riêng và của tỉnh Bình Dương nói chung.