Sáng 18/3, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Giáo nhiệm kỳ 2014-2019 đã tổ chức hội nghị lần thứ 10 nhằm hiệp thương bổ sung chức danh Chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam huyện.

Sáng 18/3, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Giáo nhiệm kỳ 2014-2019 đã tổ chức hội nghị lần thứ 10 nhằm hiệp thương bổ sung chức danh Chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam huyện.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thông qua Nghị quyết số 71 ngày 08/3/2019 của Huyện ủy Phú Giáo về phê duyệt phương án nhân sự giới thiệu hiệp thương bổ sung chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Giáo nhiệm kỳ 2014-2019 và tờ trình hiệp thương bổ sung Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đối với ông Nguyễn Thanh Ngân - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy thay cho ông Hoàng Quốc Hương nghỉ hưu theo chế độ.

Tiếp theo, Hội nghị đã tiến hành hiệp thương đối với chức danh trên. Với sự nhất trí cao, các ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2014-2019 thống nhất bổ sung ông Nguyễn Thanh Ngân - Ủy viên Ban Thuờng vụ , Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy làm Ủy viên Ủy ban, Ủy viên Thường trực và giữ chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khóa IV nhiệm kỳ 2014-2019.