Thực hiện kế hoạch phối hợp phát huy vai trò xung kích của Đoàn Thanh niên các cấp trong tuyên tuyền, hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử, huyện Đoàn Phú Giáo thành lập 70 tổ thanh niên chuyển đổi số cộng đồng. Các tổ đang phát huy tốt nhiệm vụ hướng đến hoàn thành mục tiêu đến ngày 31/3 sẽ hỗ trợ cài đặt, kích hoạt hơn 7 ngàn tài khoản định danh điện tử cho người dân trên địa bàn huyện.