Với nhận thức sâu sắc: xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh là một trong những nhiệm vụ quan trọng, cấp bách và thường xuyên; thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thủ Dầu Một đã thực hiện rất nhiều phần việc vừa nâng cao hiệu qủa công tác Hội, vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của địa phương.