Hiện nay rất nhiều học sinh lớp 12 trên toàn quốc đã bắt đầu đăng ký môn thi, chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia 2017. Theo khảo sát sơ bộ ở nhiều trường THPT tại Bình Dương, số học sinh có hướng chọn bài thi khoa học tự nhiên (vật lý, hóa học, sinh học) để dự kỳ thi THPT quốc gia vẫn chiếm tỉ lệ cao. Tuy nhiên, so với các năm trước, số học sinh chọn bài thi tổ hợp có các môn khoa học xã hội (lịch sử, địa lý, giáo dục công dân) đã 
nhiều hơn trước.