Tại một nhà máy sản xuất thịt ở thủ đô Doha, các công nhân phải tăng ca để tăng gấp đôi sản lượng của nhà máy lên 40 tấn mỗi ngày, với các sản phẩm thịt gà, bò và cừu. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp trong nước cũng phải tăng cường sản xuất để đáp ứng nhu cầu của thị trường.