Ngày 7/12, các đồng chí trong Thường vụ - Đảng ủy - Bộ tư lệnh Quân đoàn 4 đã đến dự và chỉ đạo tại các Sư đoàn, Lữ đoàn, Trường quân sự và 4 cơ quan Quân đoàn 4 hội nghị Quân Chính năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.