Nhằm nâng cao trình độ lý luận, năng lực thực hành tổ chức, chỉ huy, tham mưu, tác chiến cho cán bộ các cấp, Quân đoàn 4 tổ chức diễn tập “Chỉ huy cơ quan 1 bên 2 cấp trên bản đồ năm 2023”.