Từ ngày 20 đến 22/2, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4 tổ chức các đoàn tiến hành kiềm tra toàn diện công tác chuẩn bị tiếp nhận chiến sĩ mới và ra quân huấn luyện năm 2024 tại các sư đoàn, lữ đoàn, trung đoàn.