Sáng 15/6, Quốc hội tiếp tục phiên chất vấn nhóm vấn đề thứ tư liên quan đến lĩnh vực kế hoạch và đầu tư. Từ cuối giờ chiều 14/6, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, với tư cách là Bộ trưởng của nhiệm kỳ Chính phủ mới và lần đầu tiên trả lời

Sáng 15/6 Quốc hội tiếp tục phiên chất vấn nhóm vấn đề thứ tư liên quan đến lĩnh vực kế hoạch và đầu tư. Từ cuối giờ chiều 14/6, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, với tư cách là Bộ trưởng của nhiệm kỳ Chính phủ mới và lần đầu tiên trả lời chất vấn của Quốc hội. Bộ trưởng khẳng định đây là một dịp tốt để báo cáo những việc đã làm được, giải trình, làm rõ hơn những vấn đề mà đại biểu Quốc hội và cử tri cả nước quan tâm.

Mở đầu phiên chất vấn sáng nay, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT đã trả lời câu hỏi của đại biểu về trách nhiệm của Bộ KH&ĐT đối với các dự án trọng điểm quốc gia, đại biểu cho rằng, báo cáo của Bộ gửi Quốc hội chỉ thấy nêu ra một loạt quy định, nghị định mà không rõ được trách nhiệm của Bộ KH&ĐT và cá nhân Bộ trưởng.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, hiện chỉ có "dự án quan trọng quốc gia", không còn dự án "trọng điểm". Để xác định được trách nhiệm các bộ ngành thì phải xem các bộ ngành có trách nhiệm thế nào với mỗi loại dự án.  Bộ trưởng giải thích và cho biết Bộ KH-ĐT có 3 nhiệm vụ: thẩm định, giám sát và huy động phân bổ vốn đầu tư.

Trả lời câu hỏi của ĐB về việc giá trị đất sau khi cổ phần hóa, khiến thất thoát, lãng phí, Bộ trưởng thừa nhận đúng là có vấn đề giá trị của doanh nghiệp, liên quan đến đất trong cổ phần hóa DNNN. Đây là vấn đề lớn, đại biểu, cử tri quan tâm.

Bộ trưởng chỉ rõ, khi cổ phần hóa DNNN, giá trị đất hiện đang xác định đất thuê của nhà nước, không tính vào giá trị của DN. CPH xong, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, lợi thế so sánh, giá trị địa tô tăng lên, lợi ích thuộc DN, không phải nhà nước.

Bộ trưởng KHĐT đề nghị trước khi cổ phần hóa, DNNN phải rà soát toàn bộ quỹ đất, sử dụng đất. Không có nhu cầu sử dụng phải trả nhà nước.

Khi cổ phần hóa, đất đang sử dụng phải định giá lại, công khai hóa, minh bạch để tính toán, quyết định giá trị của DN. Sau CPH nếu chuyển đổi mục đích sử dụng đất thì phải đấu giá lại. Ông cho biết Bộ cũng đã báo cáo Thủ tướng và được đồng ý thực hiện theo hướng này. 

Trả lời về thực trạng giao vốn đầu tư hằng năm chậm, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho rằng, đây là năm đầu tiên thực hiện giao vốn theo quy định tại Luật Đầu tư công 2014, nên quy trình chọn lựa, thẩm định dự án đã chặt chẽ, phức tạp hơn. Vì thế khi triển khai thủ tục tại các bộ, ngành, địa phương còn nhiều  lúng túng và nhìn nhận trách nhiệm là chưa cương quyết, còn nể nang khi yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc quy định Luật Đầu tư công.