Động thái này diễn ra chỉ vài ngày sau khi Tòa án Hiến pháp Nam Phi cho rằng Quốc hội đã không truy cứu đầy đủ trách nhiệm của ông Zuma về việc sử dụng công quỹ để sửa nhà riêng.