Quốc Hội Peru bác đề xuất tổng tuyển cử sớm

Về tình hình chính trường Peru, quốc hội nước này đã bỏ phiếu phản đối đề nghị tổ chức tổng tuyển cử sớm vào tháng 12/2023 mà Tổng thống Dina Boluarte đưa ra. Ngay sau đó, Tổng thống Dina Boluarte tiếp tục kêu gọi các nghị sĩ tìm một cách thức để giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị đang ngày càng nghiêm trọng hiện nay bằng việc tổ chức bầu cử sớm.

          Tháng trước, các nghị sĩ Peru đã nhất trí tổ chức bầu cử vào tháng 4/2024, tức là sớm hơn 2 năm so với luật định. Tuy nhiên, trong bối cảnh các cuộc biểu tình diễn ra rầm rộ, ngày 28/1, Tổng thống Boluarte đã kêu gọi Quốc hội ấn định một ngày bỏ phiếu sớm hơn, cụ thể là vào tháng 12/2023. Tại phiên họp toàn thể vừa kết thúc, Quốc hội Peru đã bác đề xuất này với 45 phiếu thuận, 65 phiếu chống và 2 phiếu trắng.

          Peru đang trải qua cuộc khủng hoảng chính trị-xã hội nghiêm trọng sau khi Tổng thống Pedro Castillo bị Quốc hội phế truất và bắt giữ vào đầu tháng 12 vừa qua, mở đường cho bà Boluarte lên đảm nhận chức Tổng thống lâm thời. Những người ủng hộ ông Castillo yêu cầu bà Boluarte từ chức và tổ chức các cuộc bầu cử mới.