Trường Cao đẳng Y tế Bình Dương tiền thân là trường Trung học Y tế Sông Bé được thành lập năm 1978 theo quyết định của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Sông Bé. Trường Cao đẳng Y tế Bình Dương  luôn coi trọng  chất lượng đào tạo mọi mặt  cả về lý thuyết và thực hành. Để thực hiện được yêu cầu trên, chất lượng đội ngũ giáo viên là mối quan tâm hàng đầu. Hiện trường có đội ngũ giảng viên đạt chuẩn theo quy định với nhiều tiến sĩ,  thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa I và 2 bác sĩ chuyên khoa II. Đội ngũ giảng viên luôn tận tâm, tận tụy với nghề và đặc biệt đây là một nghề gắn liền với sinh mệnh của con người. Ý thức được vấn đề đó nên mỗi giảng viên đã tự tìm tòi, học hỏi, nghiên cứu cập nhật và nâng cao kiến thức để truyền đạt và hướng dẫn cho  sinh viên các bậc đào tạo khác nhau trong trường.