Mặc dù vẫn còn trong vòng thử nghiệm nhưng R1 là con robot thông minh và khéo léo đủ để có thể thực hiện những công việc cơ bản và có thể cầm nắm những đồ vật nặng từ 1 kí đến 1 kí rưỡi. R1 cũng có những bộ phận hỗ trợ để giúp nó đi lại thoải mái trong nhà.