Từ những kết quả bước đầu đạt được trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2015, những năm qua, tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các ngành liên quan đổi mới phương pháp, đa dạng hóa cách thức tuyên truyền để các cơ chế, chính sách, những cách làm hay, mô hình hiệu quả trong xây dựng nông thôn mới … đến rộng rãi với các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Đến nay, 46/4​​6 xã trên địa bàn tỉnh đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Tỉnh đã ban hành Bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao để làm cơ sở đánh giá việc nâng cao các tiêu chí, hướng đến chăm lo đời sống của người dân nông thôn ngày một tốt hơn.​

Các bạn có thể xem chương trình của Đài PTTH Bình Dương trên các địa chỉ:
- Website: www.btv.org.vnwww.btv.vnwww.btv.com.vn
- App: btvgo (trên cả 2 hệ điều hành: iOS , Android)
- Facebook:  https://www.facebook.com/btvtruyenhinhbinhduong

- Youtube: www.youtube.com/btvgo

- Zalo: 0966.339.279 – TRUYỀN HÌNH BÌNH DƯƠNG