Bức tranh sơn dầu "Wheels: Industrial New York" của họa sĩ Yun Gee, được trao cho Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại New York khi bảo tàng này mở cửa năm 1932. Tác phẩm sẽ được bán dấu giá vào tối 30/9 tới, với mức giá cao nhất ước tính lên tới 15 triệu USD.