Ngoại trưởng Ả rập Xê út - Hoàng tử Faisal bin Farhan Al-Saud, ngày 25/9 đã tái khẳng định cam kết của quốc gia Trung Đông này đối với hiến chương Liên hợp quốc, kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường hợp tác để giải quyết các thách thức toàn cầu.