Hơn 100.000 nhân viên an ninh Saudi Arabia được huy động để bảo vệ 2 triệu người tham dự lễ hành hương Hajj được bắt đầu từ ngày 30/8.