Hiện nay, Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội đang phối hợp với các bộ, ngành, địa phương trình Chính phủ, Quốc hội hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), trong đó đề xuất nhiều giải pháp nhằm hạn chế hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Với mục đích thu hút người lao động tham gia để hưởng lương hưu.