Tại xã Phú An, thành phố Bến Cát sáng 21/6, Công đoàn viên chức tỉnh Bình Dương tổ chức chuỗi các hoạt động nhân 23 năm Ngày Gia đình Việt Nam với chủ đề “Gia đình hạnh phúc - Quốc gia thịnh vượng”.