Sống trong khu phong tỏa
Tác giả: Bùi Việt Hưng
Đơn vị: Đài Phát thanh Truyền hình Bình Dương