Sáng 21/6, Sư đoàn 7, Quân đoàn 4 tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng, giai đoạn 2019 - 2024.