Nhằm nâng cao trình độ, năng lực quản lý, chỉ huy, phương pháp, tác phong công tác cho cán bộ, Sư đoàn 7 (Quân đoàn 4) vừa tổ chức Hội thi “Cán bộ đại đội bộ binh, binh chủng huấn luyện giỏi” năm 2023.