Tấm gương ông Đinh Văn Tâm , Tổ 1 Khu phố Tân Ba , Phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên tỉnh Bình Dương

Tấm gương ông Đinh Văn Tâm , Tổ 1 Khu phố Tân Ba , Phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên tỉnh Bình Dương