Chương trình Hoa Trong Vườn Bác hôm nay xin giới thiệu Cựu chiến binh Phạm Văn Nhật - Một tấm gương điển hình làm kinh tế giỏi.